För de allra flesta hjärnor upplevs tanken på feedback som hotfull, vilket förklarar vårt motstånd både till att få feedback och att göra en förändring som ett resultat av den. Undersökningar visar att traditionell feedback till och med skapar sämre förutsättningar för utveckling i hälften av fallen.

Det som genererar bäst utveckling är att du som ledare skapar en feedbackkultur, utifrån SCARF-modellen, där medarbetarna motiveras att på eget initiativ regelbundet fråga om återkoppling.