De flesta av oss vet av egen erfarenhet att det inte är en självklarhet att en organisation får full utväxling av varken ledarens och den ledda gruppens kapacitet. En trygg grupp och en tydlig agenda gör det möjligt att skapa synergier och få ut det mesta av den samlade kompetensen.

Ett fungerande samarbete förutsätter att man agerar på en gemensam arena som bygger på tillit. Individerna behöver känna sig trygga med varandra och sin roll och alla behöver veta vilka förväntningar som finns på dem och vad de bidrar med till gruppen.

Kollegor som arbetar på olika håll i organisationen kan ge varandra nya perspektiv om gruppen tillåter att de gör så.

För dig som ledare finns det mycket att vinna genom att få en större medvetenhet i hur du leder, hur det uppfattas och vad du kan göra annorlunda för att öka arbetsglädje och effektivitet. Gunnar Thim har en rad beprövade verktyg och metoder som kan hjälpa både ledare och gruppen till en högre nivå. Han har bland annat hjälpt Livrustkammaren och Konjunkturinstitutet med utveckling av grupp och ledare.

Fler tjänster