I en stärkande kultur agerar man utifrån ett belönande perspektiv. Utgångspunkten är att alla gör sitt bästa och att vi vill varandra väl. Chefen arbetar för att inspirera och motivera snarare än att kräva och förvänta sig leveranser och resultat.

En svag kultur kännetecknas av kontroll och hot, vilket leder till en osäkerhet bland medarbetarna. I den här miljön frodas konflikter och olika avdelningar motarbetar varandra snarare än att samarbeta mot det gemensamma målet.

Att bygga en kultur är som att bygga en katedral. Den behöver stå på fast grund och det krävs uthållighet för att färdigställa den. Kultur skapas av många små, subtila och återkommande beteenden som upprepas till dess att den sitter i väggarna. Du som ledare måste gå före och ”göra” kulturen – det går inte att snacka fram den.

Gunnar Thim har en rad beprövade verktyg och metoder som hjälper företag och organisationer att utveckla och underhålla en stärkande kultur som främjar kreativitet, innovation och samarbete. Han har bland annat hjälpt Norrtälje kommun och Svenska institutet med att stärka kulturen i deras organisationer.

Fler tjänster