Nätverket StyrUPP är arenan för att skapa goda och energifyllda möten med tydligt styrningsfokus.

Gunnar Thim och Irene Dickman har en gemensam vision om god och ändamålsenlig styrning av den offentliga sektorn som präglas av transparens, tillit och effektivitet. För att skapa en plattform för att kvalificerade och intresserade forskare, chefer, ledare och konsulter med förvaltningsstyrning i fokus finns nätverket StyrUpp där vi tillsammans fångar kunskapsfronten och skapar ny kunskap tillsammans.

Nya deltagare kan tillkomma genom rekommendation från andra i nätverket.

Vi har haft en både rolig och lärorik tid och dessutom hunnit med att fira 5 år med StyrUPP, inte illa!!

Vi har samlats och samtalat i både gamla och nya ”kök”, och särskilt stolta är vi förstås över att nätverket StyrUPP har en sådan livskraft. I nätverket är vi stabilt över 50 aktiva medlemmar från mer än 30 organisationer.

Vi har faktiskt genomfört fyra spännande seminarier varje år med mellan 20 -35 deltagare per gång. Seminarierna de senaste två åren har haft följande innehåll:

2015

ESV:s kök – Hur effektivt används statens pengar? Med Riksrevisor Jan Landahl. Vi ägnade kvällen åt samtal kring hur effektivt statens pengar används, där Riksrevisor Jan Landahl var kvällens inledare och inspiratör.

Försäkringskassans kök – Hur effektiva är aktivitetsbaserade kontorslösningar? Kvällens inledare var Kicki Bruno som har ansvarat för utformning och övergång till aktivitetsbaserade arbetssätt på Försäkringskassan och deras nya lokaler på Telefonplan.

Coachhusets kök – Neuroledarskap i praktiken! Kvällens inledare var Gunnar Thim som de sista åren dykt djupt in i området Neuroleadership, pluggat en hel del, tagit del av forskning, och nu är i färd med att arbeta fram utbildningskonceptet Neuroledarskap i praktiken.

Djursholms slott – kök och festlokal, Danderyds kommun – Nätverket StyrUPP firade 5 års jubileum. Temat för kvällen– framtid och fest!! Nätverkande, Party och Ny kunskap om den framtida offentliga styrningen! ”Vilka utmaningar är att vänta de kommande 5 åren för den offentliga förvaltningen och den offentliga styrningen?”

2016

Historiska museets kök – Ledarutveckling inom offentlig sektor – vad kommer runt hörnet? Inledare var Gunnar Westling som bl a leder OSMP – Offentliga sektorn Management program vid Handelshögskolan Executive Education (tidigare IFL)

Svenska Institutets kök – Statskontorets bild av styrningen i staten. Inledare var Ingvar Mattson, generaldirektör vid Statskontoret. Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av statlig och kommunal verksamhet.