Med min långa erfarenhet från IT-branschen och näringslivet både som chef, personalansvarig, projektledare och ansvarig av införande av tjänster, har de olika rollerna gett mig en bred bas att stå på i rollen som förändringsledare.

Jag har goda erfarenheter av att arbeta med förändringsledning i samband med omorganisationer, tjänsteinförande från extern part samt införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Från min erfarenhet som mindfulnessinstruktöoch utbildningar har jag fått kunskap och insikt om vad som sker i vår hjärna i samband med att förändringar. Det ha gett mig en helt annan förståelse då en förändring ska genomföras.

Jag har också lång erfarenhet som feedbacktränare för ledare och övriga medarbetare. Jag har coachat ledare att arbeta aktivt med feedback, att ge dem förståelse och kunskap om hur vi som individer påverkas av feedback.

Som chef stöttade jag mina medarbetare i det dagliga arbetet för att nå uppsatta mål med tydliga förväntningar. När mål och förväntningar är tydliga då är det enklare att coacha medarbetare och feedback faller sig mer naturligt.

Min karriär startade inom IT-branschen. Därefter har jag har som konsult på både personalägt bolag och internationella bolag. Därefter har jag arbetat som produktchef för Facility Management, utbildningsansvarig vid införande av digitaliserade journaler. Jag har också 10 års erfarenhet från H&M i chefsroller, Sourcing och kundanpassningar av O365.

 ”Ylva har drivit många förändringsresor på vårt företag. Honbesitter ett flertal styrkor och en av de viktigaste om man ska driva förändring är energin/positiva känslan man vill förmedla och uthålligheten att hålla fast vid linjen framåt. Ylva är grym på båda. Hon tar initiativ, hittar positiva känslan och kan verkligen förmedla den. Och även om det går tungt ibland – orkar hon fortsätta!”

Johan Näsman, Divisionschef, H&M IT

”Ylva har en outtömlig energi i allt hon gör. Med sitt positiva sätt blandat med lång och stor erfarenhet tar hon sig an uppgifter på ett nyfiket och strukturerat sätt. Jag har jobbat med Ylva i flera olika roller och det gemensamma är hon alltid har fokus på uppgiften, leveransen och människorna samtidigt. Hon ser alltid till att få med sig människorna runt omkring sig oavsett om hin jobbar som chef eller förändringsledare. Det var utmanande men Ylva lyckades samla människorna i arbetet, få dem att känna sig delaktiga och trygga i processen så de tillsammans kunde genomför den förändrings som krävdes.”

Catrin Brodin, 
Grundare WAY