Företaget Styrup är grundat av Gunnar Thim och inom ramen för verksamheten har Gunnar erbjudit konsulttjänster inom organisationsutveckling till ett stort antal kommuner och statliga myndigheter.

Namnet Styrup har sitt ursprung i en lek med namnet på flygplatsen ”Sturup” och uttrycket ”styr upp”. Flygplatsen är en metafor för vision och missionen från ovan och uttrycket ”styr upp” för tankarna till styrning av organisationer. Styrup påminner även om det engelska ordet för stigbygel ”stirrup” som underlättar såväl vid uppstigning som vid landning.