Under mina uppväxtår fick jag en nära insyn både i vad olösta konflikter iscensätter och vad goda relationer skapar. Jag såg hur konflikter som inte löstes ledde till hat och bitterhet, och hur negativa känslor begränsade både synfält och energi.

Men jag fick även med mig insikten att ett gott och energifyllt kamratskap skapar tillit, vilja och nyfikenhet och främjar såväl utveckling som prestation. Dessa två ytterligheter ledde mig till insikten att konflikter som tillåts, bejakas och hanteras tidigt stärker relationen. För mig känns det oerhört meningsfullt att få arbeta med att öppna upp kommunikation mellan människor så att de skapar bättre resultat tillsammans.

Min karriär inleddes på Pressbyrån där jag hamnade mitt i teknikskiftet, och utbildade kioskföreträdare i det nya kassasystemet. Därefter har jag bland annat arbetat inom Polisen, Försäkringskassan, Cap Gemini och Landstinget.  Den röda tråden har hela tiden varit organisationsutveckling på olika sätt; från kvalitetssäkring och processer till gruppdynamik och ledarskap.

Jag har en utbildning till socionom och ekonom med en beteendevetenskaplig påbyggnad inom förändringsledning i botten. Under årens lopp har jag vidareutbildat mig är även certifierad UGL-handledare och Utvecklande Ledarskap-handledare via Försvarshögskolan samt certifierad Klart Ledarskap-instruktör via Provins fem. År 2013-2014 gick jag även en utbildning vid NeuroLeadership Institute i New York och idag genomsyrar min förståelse för hur den sociala hjärnan fungerar allt jag gör.

Gunnar Thim