Vad är det som gör att människor tycker att det är jobbigt med förändring och hur kommer det sig att till synes små saker kan blossa upp till stora konflikter? Och hur skapar man en kultur som stimulerar kreativitet och snabbrörlighet?

Neuroledarskap handlar om att leda sig själv och andra utifrån hjärnans principer. När du förstår hur hjärnan fungerar blir ditt ledarskap mer effektivt och du får medarbetare som både mår, presterar och samarbetar bättre.

Gunnar är utbildad vid NeuroLeadership Institute i New York och erbjuder anpassade utbildningar, utvecklingsinsatser och coaching av ledare och grupper där kunskapen om hjärnans principer är integrerad. Han kan även hålla workshops och inspirationsföreläsningar för dig som är nyfiken.

”Neurovetenskapen gifter sig med all kunskap och erfarenhet som jag har med mig och gör den till något mycket större. Jag vill vara pådrivande i utvecklingen mot ett ledarskap som ligger i linje med vetenskapen; från hot och rädsla till nyfikenhet och belöning”, säger Gunnar.

Här kan du läsa mer om neuroledarskap.