I en arbetsgrupp är det helt naturligt att då och då möta motstånd och att hamna i låsta lägen. Konflikter behöver i sig inte vara något negativt, utan en konflikt som tillåts bejakas och hanteras tidigt kan snarare stärka relationen och bidra till utveckling.

Konfliktforskaren Tomas Jordan menar att konflikter uppstår när vi står i vägen för varandras önskningar. Vi skapar och upprätthåller goda relationer genom att kommunicera våra egna önskemål samtidigt som vi också är nyfikna på vad den andre känner och vill. Men om vi uttrycker oss otydligt och slutar vara nyfikna skapas osäkerhet. Och med osäkerheten som grogrund riskerar konflikter att eskalera.

Det kan vara svårt att få överblick och ta sig ur en konflikt som man själv är inblandad i. Då är det en bra idé att ta hjälp utifrån. Konflikthanterarens roll handlar om att synliggöra, samtala och att medla. Gunnar Thim har verktyg, metoder och erfarenhet som stöttar och hjälper till på resan från konflikt till samförstånd. Han har bland annat hjälpt Linköpings- och Norrköpings kommuner med konflikthantering.

Fler tjänster