FÖR BLOMSTRANDE ORGANISATIONER

Alla grupper och individer har en nästintill oändlig potential, men bristande tydlighet och osäkerhet gör att den sällan växlas ut helt och fullt. Genom att främja goda relationer, mångfald och samförstånd får ni tillfredsställda medarbetare och bättre resultat.

Med glädje, nyfikenhet och mod flyttar människor berg tillsammans.

Tjänster

Konflikthantering

Klar och tydlig kommunikation transformerar olikheter och missförstånd till samförstånd och mångfald. Få stöd vid konfliktlösning och få tillgång till verktyg som skapar tillit och trygghet.

Utveckling av grupp
och ledare

Lyft individens eller gruppens arbete till nästa nivå. Tillsammans identifierar och röjer vi undan hinder som gör att arbetet blir mer effektivt och resultaten förbättras på både kort och på lång sikt.

Stärkande kultur

Kreativitet, engagemang och innovation förutsätter en robust företagskultur som främjar kommunikation och samarbete. Framtidssäkra er organisation genom att bygga stärkande strukturer.

Om Gunnar Thim

Gunnar Thim arbetar med att stärka individer och organisationer genom att öppna upp goda kommunikationsvägar.

Gunnar är utbildad socionom och ekonom med en beteendevetenskaplig påbyggnad inom förändringsledning. Under årens lopp har han skaffat sig ytterligare en rad utbildningar och är bland annat även certifierad UGL-handledare och certifierad Klart Ledarskap-instruktör via Provins fem. År 2013-2014 gick han en utbildning vid NeuroLeadership Institute i New York.

”Konflikter som förblir olösta leder till bitterhet och stagnation. Men konflikter som tillåts, bejakas och hanteras tidigt stärker relationen och främjar utveckling.”

Läs mer om Gunnar

”Gunnar hjälpt oss med utbildningar inom kommunikation och konflikthantering och har fått väldigt fina utvärderingar. Hans sätt att jobba nära gruppen är en trevlig kontrast till powerpointpresentationer och han är bra på att möta våra frågeställningar.”

Karolina Thorsson, HR-konsult, Linköpings kommun

”En av Gunnars främsta styrkor är att han inte bara är varmhjärtad och kunnig, utan också förstår vad vi som arbetar med sakfrågor och struktur gör. Vi har anlitat honom för konflikthantering, projektledarutbildning och chefscoaching.”

Iréne Haghi Dickman,
Ekonomichef, Norrtälje kommun

”Vi arbetar i en matrisorganisation där det krävs ett tätt samarbete mellan de olika enheterna och Gunnar har hjälpt oss att utveckla vår ledningsgrupp. Han är fenomenalt receptiv och förstår snabbt var vi som individer och grupp befinner oss.”

Magnus Hagberg, Överintendent Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet.

Kontakt

Styrup hjälper organisationer att blomstra. Vi ser fram emot ditt mejl eller samtal.

gunnar@styrup.se

Gunnar Thim: 072-250 53 94

ylva@styrup.se

Ylva Thim: 070-796 34 12