FÖR BLOMSTRANDE ORGANISATIONER

Alla grupper och individer har en nästintill oändlig potential, men bristande tydlighet och osäkerhet gör att den sällan växlas ut helt och fullt. Genom att främja goda relationer, mångfald och samförstånd får ni tillfredsställda medarbetare och bättre resultat.

Med glädje, nyfikenhet och mod flyttar människor berg tillsammans.

Tjänster

Konflikthantering

Klar och tydlig kommunikation transformerar olikheter och missförstånd till samförstånd och mångfald. Få stöd vid konfliktlösning och få tillgång till verktyg som skapar tillit och trygghet.

Utveckling av grupp
och ledare

Lyft individens eller gruppens arbete till nästa nivå. Tillsammans identifierar och röjer vi undan hinder som gör att arbetet blir mer effektivt och resultaten förbättras på både kort och på lång sikt.

Stärkande kultur

Kreativitet, engagemang och innovation förutsätter en robust företagskultur som främjar kommunikation och samarbete. Framtidssäkra er organisation genom att bygga stärkande strukturer.

Om Ylva Thim

Ylva Thim har lång erfarenhet av IT-branschen och näringslivet och har under de senaste 10 åren arbetat som personalansvarig för ledare och ingått i olika ledningsgrupper.

Hon har goda erfarenheter av att arbete med förändringsledning i samband med omorganisationer, tjänsteinförande från extern part samt införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Utifrån hennes erfarenhet som mindfulnessinstruktör och kunskap om vad som sker i vår hjärna i samband med att förändringar har Ylva skapat förståelse från ett annat perspektiv.

Läs mer om Ylva

Om Gunnar Thim

Gunnar Thim arbetar med att stärka individer och organisationer genom att öppna upp goda kommunikationsvägar.

Gunnar är utbildad socionom och ekonom med en beteendevetenskaplig påbyggnad inom förändringsledning. Under årens lopp har han skaffat sig ytterligare en rad utbildningar och är bland annat även certifierad UGL-handledare och certifierad Klart Ledarskap-instruktör via Provins fem. År 2013-2014 gick han en utbildning vid NeuroLeadership Institute i New York.

”Konflikter som förblir olösta leder till bitterhet och stagnation. Men konflikter som tillåts, bejakas och hanteras tidigt stärker relationen och främjar utveckling.”

Läs mer om Gunnar

Kontakt

Styrup hjälper organisationer att blomstra. Vi ser fram emot ditt mejl eller samtal.

gunnar@styrup.se

Gunnar Thim: 072-250 53 94

ylva@styrup.se

Ylva Thim: 070-796 34 12